Względne kąty warstwy

Można zdefiniować kąty warstwy dla stosu względem pierwszej warstwy.

Aby zdefiniować kąty warstwy względem pierwszej warstwy, należy:

W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, w części Opcje kompozytowe wybrać Kąty warstw względem warstwy 1.

Kąt pierwszej warstwy jest zawsze bezwzględny.

Na ilustracji pokazano przykład zakrzywionego panelu z otworem. Pierwsza warstwa jest zorientowana pod kątem 45°, pokazana przez białą strzałkę, do odniesienia 0°. Druga warstwa jest zorientowana pod kątem 45° w stosunku do pierwszej warstwy lub 90° do odniesienia 0°. Komórka Kąt zmienia kolor na żółty, kiedy kąt warstwy jest zdefiniowany w stosunku do pierwszej warstwy. Etykietka narzędzi suwaka kąta wyszczególnia bezwzględny kąt warstwy oraz względny kąt warstwy tej warstwy.

Pierwsza warstwa (45°) Druga warstwa (45° w stosunku do pierwszej warstwy)