Bazy danych wyników

Oprogramowanie zapisuje wyniki każdego badania w pliku bazy danych z rozszerzeniem CWR. Nazwa bazy danych dla badania jest tworzona automatycznie poprzez połączenie nazwy badania i nazwy części lub złożenia oddzielonych znakiem „-”.

Jeżeli na przykład nazwą dokumentu jest Złożenie-korby, a nazwą badania jest Badanie-Wstępne, nazwą pliku dla badania będzie Złożenie-korby-Badanie-Wstępne.CWR.

W przypadku zmiany nazwy pliku części lub złożenia bądź nazwy badania należy zapisać dokument, aby zaktualizować skojarzenie z plikiem CWR.

Aby przenieść wyniki badania z komputera A do komputera B, należy skopiować plik CWR badania i plik części lub złożenia. Plik CWR należy skopiować do właściwego folderu, określonego w Opcjach wyników komputera B. Aby zmienić ten folder, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy górną ikonę w drzewie badania Simulation, wybrać Opcje i kliknąć kartę Wyniki.

Podczas pracy nad badaniem oprogramowanie może podzielić plik bazy danych na kilka plików o takiej samej nazwie, lecz różnych rozszerzeniach. Bazy danych wyników mogą zajmować dużo miejsca na dysku. Niepotrzebne pliki należy często usuwać, aby uniknąć marnotrawstwa przestrzeni dyskowej.