Wyszukiwanie dokumentów analizy

Istnieje możliwość wyszukiwania słów kluczowych analizy w:
  • częściach i złożeniach z biblioteki analiz (*.sldalprt oraz *.sldalasm)
  • częściach i złożeniach (*.sldprt oraz *.sldasm)

Aby wyszukiwać słowa kluczowe analizy, konieczne jest zapisanie dokumentów w wersji SOLIDWORKS Simulation 2008 lub późniejszej.

Instrukcje użycia wyszukiwania, dodawania ścieżek wyszukiwania, przeglądania wyników itp. zawiera temat Wyszukaj w pomocy online SOLIDWORKS.

Słowa kluczowe analizy

Poniższa tabela wyszczególnia kategorie i przykłady prawidłowych słów kluczowych analizy.
Kategoria Przykłady
Wszystkie dokumenty w badaniu analizy analiza
Typy badania statyczne, częstotliwość
Typy siatki bryła, skorupa
Opcje siatki adaptacyjne
Typy złącza śruba, spoina punktowa
Typy kontaktu wiązane, bez penetracji
Analiza dynamiczna dynamiczne, drgania losowe, harmoniczne, historia modalna
Inne prawidłowe słowa kluczowe siatka alternatywna, obciążenie łożyska, sterowanie siatki, analiza trendu

Biblioteka analiz — przykłady

Oprócz wyżej wymienionych słów kluczowych można wyszukiwać słowa kluczowe i komentarze w przykładach Biblioteki analiz. Słowa kluczowe i komentarze znajdują się na karcie Podsumowanie okna dialogowego Podsumowanie. Aby uzyskać dostęp do tego okna dialogowego, kliknąć Plik > Właściwości . Zauważmy, że nie można wyszukiwać komentarzy na karcie Uwagi okna dialogowego właściwości badania.

Aby przeszukać przykłady Biblioteki analiz, należy:

Dodać katalog_instalacyjny\Data\Analysis Library\Examples jako ścieżkę wyszukiwania.