Doradca symulacji

Doradca symulacji to zestaw narzędzi, który prowadzi użytkownika przez proces analizy. Dzięki odpowiedziom na szereg pytań, narzędzia te zbierają dane niezbędne do wspomagania procesu analizy. Doradca symulacji zawiera następujące elementy:

Doradca symulacji Zaleca typy badania i oczekiwane wyniki. Pomaga zdefiniować sensory i automatycznie tworzy badania.
Doradca obiektów i materiałów Pozwala na określenie jak traktować obiekty w obrębie części lub złożenia i zastosować materiały dla komponentów.
Doradca interakcji Definiuje wewnętrzne interakcje pomiędzy obiektami w modelu, a także zewnętrzne interakcje pomiędzy modelem a otoczeniem. Interakcje mogą obejmować obciążenia, umocowania, złącza i kontakty.
Doradca tworzenia siatki i uruchamiania Pomaga w określeniu siatki i uruchomieniu badania.
Doradca wyników Dostarcza porad w zakresie interpretacji i przeglądania wyników symulacji. Pomaga również ustalić, czy częstotliwość lub wyboczenie mogą stwarzać problemy.

Doradca symulacji współpracuje z interfejsem SOLIDWORKS Simulation poprzez uruchamianie odpowiednich menedżerów właściwości PropertyManager i podawanie łącz do tematów pomocy online, gdzie można znaleźć więcej informacji. Doradca symulacji przeprowadza użytkownika przez tok pracy analizy, od określenia typu badania, do analizowania wyników symulacji. Postępując zgodnie z tokiem prac, używamy, w zależności od wymogów, każdego z indywidualnych Doradców.

Uruchamianie Doradcy symulacji

Aby uruchomić Doradcę symulacji, należy:

Kliknąć Doradca symulacji (menedżer poleceń CommandManager programu Simulation).
Karta Doradca symulacji pojawi się w okienku zadań.

Uzyskiwanie dostępu do poszczególnych doradców

Aby uzyskać dostęp do poszczególnych doradców, należy:

Kliknij jeden z następujących elementów w menedżerze poleceń CommandManager Simulation:
Opcja Opis
Badanie Uzyskać dostęp do Doradcy symulacji
Umocowania Dostęp do części Umocowania Doradcy interakcji
Obciążenia zewnętrzne Dostęp do części Obciążenia Doradcy interakcji
Połączenia Dostęp do części Połączenia Doradcy interakcji
Wyniki Dostęp do Doradcy wyników