Drzewo badania Simulation

Drzewo badania Simulation służy do organizowania badań analizy. Jego funkcje są podobne do drzewa operacji FeatureManager. Do zarządzania badaniami analizy można używać systemu menu lub drzewa badania Simulation. Ze względu na intuicyjny sposób reprezentacji oraz kontekstowe menu dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy, preferowane jest drzewo badania Simulation w stosunku do systemu menu.

Oprogramowanie tworzy kartę w dolnej części obszaru graficznego dla każdego badania.

Aby przejrzeć badanie, należy kliknąć jego kartę badania Simulation.

Podfoldery definiują parametry badania. Na przykład każde badanie strukturalne ma podfoldery Umocowania, Obciążenia zewnętrzne i Połączenia. Definicje obciążeń pojawiają się w folderze Obciążenia zewnętrzne , definicje umocowań w folderze Umocowania , a definicje kontaktu w folderze Połączenia . Można organizować umocowania, obciążenia i złącza w różnych folderach.

Menu prawego przycisku myszy zawierają opcje kontekstowe. Przeciąganie i upuszczanie (lub kopiowanie i wklejanie) oraz duplikowanie pomaga szybko zdefiniować kolejne badania.

Drzewo badań Simulation dostarcza wygodnego widoku większości ważnych informacji na temat badań analizy w danym dokumencie.

Każda karta badania Symulacja reprezentuje jedno badanie. Każde badanie zawiera w drzewie folder i podfoldery. Podfoldery zależne są od typu badania. Oprogramowanie przypisuje niepowtarzalną ikonę dla każdego typu badania, aby ułatwić identyfikację typu badania.

Typ badania Ikona badania    
Statyczny Historia modalna
Częstotliwość Harmoniczny
Wyboczenie Drgania losowe
Termiczne thermal.png Test upuszczenia
Badanie projektu Zmęczenie
Nieliniowe statyczne Projekt zbiornika ciśnieniowego
Nieliniowe dynamiczne    
Ikona Parametry jest wyświetlana, jeżeli w badaniu występuje zdefiniowany parametr.

Po udanym uruchomieniu badania, oprogramowanie tworzy wykresy wyników w folderze Wyniki , zgodnie z opcjami wyników, bądź aktualizuje istniejące wykresy wyników.