Kolejność nakładania warstw

Program lokalizuje pierwszą warstwę na dolnej ścianie skorupy, a ostatnią warstwę na górnej ścianie skorupy. Odwrócenie siatki odwraca kolejność nakładania. Na poniższych rysunkach dolna ściana ma kolor zielony (domyślnym kolorem jest pomarańczowy).

Odwrócenie kolejności dla laminatów niesymetrycznych daje inne wyniki, natomiast w przypadku laminatów symetrycznych, odwrócenie kolejności nie zmienia wyników.
W przypadku laminatów niesymetrycznych przed uruchomieniem analizy należy się upewnić, że kierunek nakładania jest spójny we wszystkich skorupach i ścianach.

Kierunek nakładania dla modeli z wieloma ścianami i/lub skorupami (kolor pomarańczowy oznacza dolną ścianę skorupy).

Niespójny kierunek nakładania na ścianach
Spójny kierunek nakładania na każdej ścianie
W przypadku niektórych ścian elementy skorupy modelu są odwrócone, aby zapewnić spójny kierunek nakładania dla każdej ściany.