Mapowanie powierzchniowe

Dla skorupy kompozytowej, domyślnie technika mapowania powierzchni określa odniesienie 0° pokazane przez czerwoną strzałkę. Opcja mapowania powierzchniowego jest oparta na współrzędnych UV.

Rysunek ukazuje współrzędne UV oraz doniesienie 0° dla cylindrycznego panelu z otworem. Różowe krzywe na obrazie po lewej stronie reprezentują kierunek U, a krzywe poprzeczne reprezentują kierunek V. Kierunek U kontroluje kąt odniesienia 0° na skorupie kompozytowej. Czerwona strzałka wskazuje kierunek U układ współrzędnych.

Można obracać odniesienie 0°, aby wyrównać z kierunkiem V. W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, w części Opcje kompozytowe, wybrać Obróć odniesienie 0°.
Współrzędne UV (pokazane tylko dla przykładu, nie są widoczne w interfejsie) Odniesienie 0°