Wprowadzenie

Istnieje kilka sposobów tworzenia podzespołów trasy, lecz większość z nich obejmuje te same czynności opisane we Wprowadzeniu.