Routing Library Manager

Menedżer Routing Library Manager zawiera następujące elementy:

Kreator komponentów wyznaczania trasy

Przygotowuje część do użycia w wyznaczaniu trasy. Można użyć istniejącej części lub utworzyć nową część i użyć kreatora, aby ją przygotować.

Kreator biblioteki kabli/przewodów

Pozwala utworzyć nową bibliotekę, importować bibliotekę w formacie Excel lub otworzyć istniejącą bibliotekę. Biblioteka kabli/przewodów jest plikiem .xml definiującym atrybuty kabli i przewodów, takie jak rozmiar, kolor i opis. Potrzebna jest biblioteka kabli/przewodów jeżeli chcemy przypisać elektryczne atrybuty dla trasy.

Kreator biblioteki komponentów

Pozwala utworzyć nową bibliotekę, importować bibliotekę w formacie Excel lub otworzyć istniejącą bibliotekę. Biblioteka komponentów jest plikiem .xml definiującym atrybuty komponentów elektrycznych, takie jak rozmiar, kolor i opis.

Kreator biblioteki osłon

Pozwala utworzyć nową bibliotekę, importować bibliotekę w formacie Excel lub otworzyć istniejącą bibliotekę. Biblioteka osłon jest plikiem .xml definiującym atrybuty osłon, takie jak grubość, opakowanie i kształt.

Menedżer schematu metki

Pozwala zdefiniować schematy metek dla rur grubościennych, sprzętu lub innych łączników w celu określenia sekwencji, w jakiej podmetki pojawiają się w metce.

Lokalizacje i ustawienia plików Wyznaczania trasy

Ustawia lokalizacje plików i opcje dla elementów wyznaczania trasy.

Baza danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych

Pokazuje bazę danych konfiguracji części, a nie rzeczywista części, które są załadowane w bibliotece wyznaczania trasy. Jest to reprezentatywny obraz części w bibliotece wyznaczania trasy tylko dla instalacji z rur grubościennych i cienkościennych (nie dla instalacji elektrycznych lub kanałów kablowych).