Okno dialogowe Lokalizacje i ustawienia plików Wyznaczania trasy

Karta Lokalizacje i ustawienia plików Wyznaczania trasy służy do ustawiania lokalizacji plików i opcji dla elementów wyznaczania trasy.

Wyznaczanie trasy - ogólne

Biblioteka wyznaczania trasy Określa folder gdzie przechowywane są komponenty wyznaczania trasy.
Nie należy przechowywać komponentów wyznaczania trasy w bibliotece SOLIDWORKS Toolbox.

Folder biblioteki wyznaczania trasy jest dodawany do Biblioteki projektu, gdzie można uzyskać dostęp do komponentów i przeciągać je do trasy.

Dodatkowo, folder biblioteki wyznaczania trasy jest aktualizowany w menu Opcje > Lokalizacje plików w części Dokumenty odniesienia.

Konieczne jest również wybranie opcji Wyszukaj zewnętrzne odniesienia w lokalizacjach plików w menu Opcje > Odniesienia zewnętrzne.

Można tworzyć dodatkowe foldery w folderze Biblioteka wyznaczania trasy, aby zorganizować komponenty.

Przykładowe części wyznaczania trasy znajdują się w domyślnym folderze Biblioteki wyznaczania trasy.
Szablon wyznaczania trasy Określa szablon wyznaczania trasy do użycia dla nowych złożeń wyznaczania trasy. Przed określeniem tutaj szablonu, należy się upewnić że folder jest wyszczególniony jako folder Szablony dokumentu w Opcje > Lokalizacje plików.

Instalacje z rur grubościennych/cienkościennych

Standardowe rury cienkościenne Określa plik Excel dla standardowych rur cienkościennych.
Biblioteka osłon Określa plik .xml dla materiałów osłon dla rur grubościennych i rur cienkościennych.
Biblioteka schematów metki Określa plik .xml dla schematów metki zdefiniowanych w Menedżerze schematu metki. Lokalizację tę można również wykorzystać do ładowania istniejących plików .xml, schematu metki aby wyświetlić schematy w części Widok schematu w Menedżerze schematu metki.
Schematy metki są używane tylko w złożeniach wyznaczania trasy utworzonych z danych schematu technologicznego P&ID.

Okablowanie elektryczne

Biblioteka kabli/przewodów Określa plik .xml dla biblioteki kabli/przewodów.
Biblioteka komponentów Określa plik .xml dla biblioteki komponentów.
Standardowy kabel Określa plik Excel dla standardowych kabli.
Biblioteka osłon Określa plik .xml dla materiałów osłon dla przewodów i kabli.

Opcje

Jednostki Routing Library Manager Ustawia domyślne jednostki dla danych na dowolnej karcie w menedżerze Routing Library Manager.

Plik ustawień

Można udostępniać ustawienia lokalizacji plików innym użytkownikom.

Załaduj ustawienia Ładuje ustawienia lokalizacji plików z pliku .sqy.
Załaduj ustawienia domyślne

Przywraca ustawienia lokalizacji plików do pierwotnych ustawień domyślnych systemu, które znajdują się w podfolderach lokalizacji C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSwersja .

Biblioteka wyznaczania trasy \design library\routing
Szablon wyznaczania trasy \templates\routeAssembly.asmdot
Standardowe rury cienkościenne \design library\routing\Standard Tubes.xls
Biblioteka osłon (Instalacje z rur grubościennych/cienkościennych) \design library\routing\coverings.xml
Biblioteka schematów metki \design library\routing\tag schemes.xml
Biblioteka kabli/przewodów \design library\routing\electrical\cable.xml
Biblioteka komponentów \design library\routing\electrical\components.xml
Standardowy kabel \design library\routing\Standard Cables.xls
Biblioteka osłon (Okablowanie elektryczne). \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Zapisz ustawienia Zapisuje ustawienia do lokalizacji plików .sqy.