Baza danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych