Włączanie dodatku Routing

Aby można było korzystać z funkcji wyznaczania tras, konieczne jest włączenie dodatku Routing.

  1. Na pasku menu SOLIDWORKS kliknąć przycisk Narzędzia > Dodatki .
  2. W oknie dialogowym Dodatki, w części Dodatki SOLIDWORKS Premium:
    • Aby używać dodatku Routing w bieżącej sesji SOLIDWORKS, należy wybrać opcję Routing w obszarze Aktywne dodatki.
    • Aby używać dodatku Routing w każdej sesji SOLIDWORKS, należy wybrać opcję Routing w obszarze Start.
  3. Kliknąć OK.
Jeśli dodatek Routing jest aktywny dla bieżącej sesji SOLIDWORKS, dostępne jest menu Routing, gdy otwarta jest część, złożenie lub dokument rysunku.