SOLIDWORKS Routing (Wyznaczanie trasy) - Informacje ogólne

Aplikacja Routing to dodatek do oprogramowania SOLIDWORKS Premium. Za pomocą aplikacji Routing można utworzyć specjalny typ podzespołu, który buduje ścieżkę z rur cienkościennych i grubościennych, kabli elektrycznych lub kanałów pomiędzy komponentami.

Kiedy pewne komponenty zostaną wstawione do złożenia, podzespół trasy jest tworzony automatycznie. W przeciwieństwie do innych typów podzespołów nie jest tworzone złożenie trasy w jego własnym oknie, aby następnie wstawić je jako komponent w złożeniu na wyższym poziomie.

Podzespół trasy składa się z jednostek trzech typów:
  • Komponenty, w tym łączniki i złącza, obejmują kołnierze, trójniki, złącza elektryczne i uchwyty.
  • Części trasy, w tym rury cienkościenne, rury grubościenne, przewody, kable i kanały.
  • Operacja wyznaczania trasy, która zawiera szkic 3D linii środkowej ścieżki trasy.