Menedżer schematu metki

Metka schematu technologicznego P&ID jest sekwencją ciągów reprezentującą wartości podmetki, takie jak rozmiar powierzchni, dla rur grubościennych, sprzętu lub innych łączników. Narzędzia Menedżer schematu metki można użyć, aby zdefiniować schematy metek dla rur grubościennych, sprzętu lub innych łączników w celu określenia sekwencji, w jakiej podmetki pojawiają się w metce.

Podmetki uwzględnione w schemacie metki służą do interpretowania wartości metek definiowanych w pliku schematu technologicznego P&ID. Schemat metki definiuje kolejność, w jakiej podmetki pojawiają się w metce tak, by każdy atrybut mógł być interpretowany prawidłowo.

Schematy metki są używane tylko w złożeniach wyznaczania trasy utworzonych z danych schematu technologicznego P&ID.

W Menedżerze schematu metki użytkownik wprowadza przykładową metkę i definiuje każdą podmetkę w ramach metki.

Ta przykładowa metka posiada osiem podmetek rozdzielonych kreskami:

HWR-L-A1-3-4”-001-P-C1-200

Metkę można zinterpretować na podstawie następującej sekwencji podmetek: