Okno dialogowe Właściwości

Wybierz elementy, ustaw opcje i przeglądaj wyniki dla obliczeń właściwości masy.

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości masy, należy:

  • Kliknąć Właściwości masy (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Właściwości masy.
Wybrane elementy Wybrać elementy, dla których chcemy obliczyć lub przypisać właściwości masy. Podczas dodawania, usuwania oraz zmieniania elementów, należy kliknąć Oblicz ponownie, aby wyświetlić nowe wartości.
Opcje Otwiera okno dialogowe, w którym można określić opcje wyświetlania wyników przy użyciu różnych jednostek miary. Zobacz: Okno dialogowe Opcje właściwości Masy/Przekroju.
Zastąp właściwości masy Otwiera okno dialogowe, w którym można zastąpić wartości dla masy, środka masy i momentu bezwładności. Zobacz: Okno dialogowe Zastąp właściwości masy.
Jeśli złożenie zawiera komponenty z zastąpionymi właściwościami masy, komponenty te są wyszczególnione u dołu okna dialogowego Właściwości masy.
Uwzględnij ukryte obiekty/komponenty Wybrać, aby uwzględnić w obliczeniach ukryte obiekty i komponenty.
Tworzy operację Środek masy Dodaje operację Środek masy do modelu.
Raportuj wartości współrzędnych względne do Wybrać układ współrzędnych, jeżeli został on zdefiniowany.
Drukuj Drukuje wyniki bezpośrednio z tego okna dialogowego.
Skopiuj do schowka Kopiuje wyniki do schowka.
Podczas zapisywania dokumentu, możemy aktualizować informacje o właściwościach masy. Pozwala to na poprawę wydajności systemu, ponieważ podczas następnego dostępu do właściwości masy, system nie musi ponownie obliczać ich wartości (jeżeli dokument nie został zmieniony). Aby ustawić tę opcję, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wydajność i wybrać Aktualizuj właściwości masy podczas zapisywania dokumentu.

Wyniki

Wyświetla następujące właściwości masy:
  • Gęstość
  • Masa
  • Objętość
  • Obszar powierzchni
  • Środek masy
  • Osie główne bezwładności
  • Momenty bezwładności i momenty odśrodkowe
W obszarze graficznym jednokolorowa triada oznacza osie główne i środek masy modelu. W początku układu współrzędnych wyświetlana jest trójkolorowa triada trójwymiarowa (3D).
Właściwości masy można użyć podczas definiowania właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji. Kliknąć Plik > Właściwości . W oknie dialogowym Właściwości wybrać kartę Dostosowane lub kartę Specyficzne dla konfiguracji i kliknąć w Wartość/Wyrażenie tekstowe, aby uzyskać dostęp do listy rozwijanej zawierającej właściwości masy.
Momenty bezwładności i momenty odśrodkowe są kalkulowane zgodnie z następującymi definicjami:

Macierz tensora bezwładności jest definiowana poniżej z momentów bezwładności: