Właściwości przekroju

Można dokonać oszacowania właściwości przekroju dla wielu ścian i szkiców, które leżą na płaszczyznach równoległych.

Możemy dokonywać obliczeń dla różnych komponentów bez zamykania okna dialogowego Właściwości przekroju. Należy skasować wybór, a następnie wybrać element i kliknąć Oblicz ponownie.

Kiedy oszacujemy więcej niż jeden element, pierwsza wybrana ściana definiuje płaszczyznę dla obliczeń właściwości przekroju.

Wyświetlanie właściwości przekroju dla wielu elementów

Aby wyświetlić właściwości przekroju dla wielu elementów, należy:

 1. Wybrać którekolwiek z poniższych, leżących na równoległych płaszczyznach:
  • jedną lub więcej planarnych ścian modelu
  • ścianę na płaszczyźnie przekroju
  • kreskowaną ścianę przekroju w widoku przekroju rysunku
  • szkic (kliknąć szkic w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać Edytuj szkic)
 2. Kliknąć Właściwości masy (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Właściwości przekroju.
  Wyniki zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Właściwości przekroju.