Okno dialogowe Zastąp właściwości masy

Umożliwia przypisanie wartości dla masy, środka ciężkości i momentów bezwładności w celu zastąpienia wartości obliczonych.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy:

  • Kliknąć opcję Narzędzia > Oceń > Właściwości masy, a następnie w oknie dialogowym Właściwości masy kliknąć opcję Zastąp właściwości masy.

Masa

Zastąp masę Ustawia wartość zastępującą wartość obliczoną masy w modelu.

Środek masy

Zastąp środek ciężkości Ustawia wartości zastępujące wartości obliczone środka ciężkości w modelu.
X, Y, Z Ustawia wartości współrzędnych.
Jak zdefiniowane w Definiuje układ współrzędnych. Wybrać jedną z opcji:

Układ współrzędnych modelu (domyślnie)

Używa domyślnego układu współrzędnych części lub złożenia.

Zdefiniowany przez użytkownika

Używa układu współrzędnych zdefiniowanego wcześniej przez użytkownika.

Momenty bezwładności

Zastąp momenty bezwładności Ustawia wartości zastępujące wartości obliczone momentów bezwładności w modelu. Wybrać metodę wprowadzania i określić wartości.
Określenie osi głównych i momentów głównych bezwładności Orientacja osi głównych Ustawia wartości:

Ix

Iy

Iz

Momenty główne bezwładności Ustawia wartości:

Px

Py

Pz

Określenie klatki odniesienia i momentów bezwładności Klatka odniesienia Wybrać jedną z opcji:

Środek masy/KomponentXYZ

Układ współrzędnych

modelu (domyślnie)

Używa domyślnego układu współrzędnych części lub złożenia.

Zdefiniowany przez użytkownika

Używa układu współrzędnych zdefiniowanego wcześniej przez użytkownika.

Momenty główne bezwładności Ustawić wartości:

Jxx, Jxy, Jxz

Jyx, Jyy, Jyz

Jzx, Jzy, Jzz

Suma momentów bezwładności w dwóch prostopadłych osiach musi być większa od momentu bezwładności w trzeciej osi.

Zastosuj zmiany do

Jeżeli model ma więcej niż jedną konfigurację, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Ta konfiguracja Stosuje zastępowanie wartości tylko do aktywnej konfiguracji.
Wszystkie konfiguracje Stosuje zastępowanie wartości do wszystkich konfiguracji w modelu.
Określ konfiguracje Stosuje zastępowanie wartości do aktywnej konfiguracji i innych konfiguracji wybranych z listy przez użytkownika. Możemy kliknąć:

Wszystkie

Wybiera wszystkie wyszczególnione konfiguracje.

Zresetuj

Powraca do aktywnej konfiguracji.