SOLIDWORKS Rx

Diagnostyka

Karta Diagnostyka pomaga zlokalizować i pobrać prawidłowy sterownik graficzny na stronie http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html.

Stan widoczny na karcie Diagnostyka dla różnych kombinacji systemu i karty graficznej w danym komputerze:

Komputer Stan Wyświetlane pola

System

Certyfikowane

Karta graficzna

Certyfikowane tylko dla poprzedniej wersji SOLIDWORKS

Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej

System

Niecertyfikowane

Karta graficzna

Certyfikowane tylko dla poprzedniej wersji SOLIDWORKS

Informacje dotyczące karty graficznej

System

Certyfikowane

Karta graficzna

Nieaktualne

Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej

System

Certyfikowane

Karta graficzna

Aktualne

Wszystkie pola dotyczące systemu i karty graficznej
Jeżeli brak jest połączenia z Internetem, stan wyświetla ikonę błędu .

Wychwytywanie problemu

Na karcie Wychwytywanie problemu można:
 • nagrać film z czynności powodujących problem;
 • zarejestrować dane dotyczące profilowania wydajności, w tym aktywności dysku i procesora wskutek uruchomienia procesów;
 • wprowadzić opis problemu;
 • spakować pliki programu SOLIDWORKS.

Aby używać karty Wychwytywanie problemu:

 1. W kroku 1 wybrać jedną lub obie następujące opcje:
  • Nagrywaj film z czynności wykonywanych w programie SOLIDWORKS.
  • Rejestruj rozszerzone dane rejestracji
 2. Kliknąć Rozpocznij przechwytywanie.
 3. Jeśli przy nagrywaniu filmu nie będzie uruchomiony program SOLIDWORKS, aplikacja SOLIDWORKS RX rozpocznie nową sesję. Na wierzchu sesji programu SOLIDWORKS będzie wyświetlane ruchome okno dialogowe.
  1. W oknie dialogowym Wychwytywanie problemu kliknąć Rozpocznij rejestrowanie.
  2. Następnie kliknąć Zakończ rejestrowanie.
 4. W kroku 2 kliknąć Dodaj pliki, aby dodać pliki części, rysunków lub złożeń do pliku .zip, a następnie kliknąć Spakuj pliki teraz.
 5. W kroku 3 wprowadzić opis problemu i zapisać go na swoim komputerze lub przesłać jako zgłoszenie serwisowe, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj.
 6. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wykonać wszelkie pozostałe kroki.
  Można zmienić nazwę pliku .zip, zapisać go na swoim dysku twardym i wysłać do zespołu pomocy technicznej.

Niezawodność

Karta Niezawodność zawiera informacje o sesjach SOLIDWORKS, które zostały przerwane w ciągu ostatnich 60 dni.

Aby użyć karty Niezawodność, należy:

 1. Na wykresie dziennego podsumowania kliknąć sesję z ikoną informacji informationbluecircleicon.gif. Aby przewijać dni w kalendarzu, klikać strzałkę w lewo lub w prawo z boku wykresu.

  Znaczenie kolorowych kropek:

  • Niebieskie kropki oznaczają, że sesje zakończyły się normalnie.
  • Pomarańczowe kropki oznaczają, że sesje zostały przerwane przez użytkownika.
  • Czerwone kropki oznaczają, że sesje zostały nieoczekiwanie przerwane.
 2. W przypadku sesji, które zostały przerwane przez użytkownika lub zostały przerwane nieoczekiwanie w obszarze Zakończenie sesji znajduje się lista zdarzeń systemu Windows (np. uszkodzenia sterowników lub awarie sieci), które zostały zarejestrowane 5 minut przed przerwaniem. Aby rozwinąć lub zwinąć dane, kliknąć strzałkę na pasku tytułowym.
 3. W przypadku sesji, które zostały nieoczekiwanie przerwane na karcie Niezawodność wyświetlany jest stos wywołań danej sesji. Stos wywołań to lista wywołań wykonanych przez oprogramowanie przed przerwaniem pracy, z modułem i adresem w pamięci każdego wywołania.

  W tym obszarze wyświetla się informacja, ile sesji miało ten sam stos w ciągu ostatnich 60 dni. Aby wyświetlić tę listę, kliknąć liczbę w obszarze Sesje z tym samym stosem. Dane te mogą pomóc użytkownikowi lub dystrybutorowi zidentyfikować powtarzające się problemy, które mogą powodować przerywanie pracy oprogramowania.

 4. Na karcie tej wyświetlane są również dane dotyczące zdarzeń instalacji systemu Windows, w tym instalacji sterowników i poprawek systemu Windows.

Podczas tworzenia pliku zip SOLIDWORKS Rx na karcie Wychwytywanie problemu dane z karty Niezawodność są automatycznie dodawane do pliku zip.

Testy sprzętowe

Karta Dodatki addinsiconswrx.gif okna dialogowego SOLIDWORKS Rx zawiera łącze do strony www.solidworks.com/benchmarks, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat uruchamiania testów dotyczących aplikacji SOLIDWORKS i komputera. Informacje o wydajności z testu aplikacji SOLIDWORKS mogą pomóc w stwierdzeniu, czy system może wydajnie działać z aplikacją SOLIDWORKS.

Aby uruchomić test wydajności SOLIDWORKS, na karcie Dodatki addinsiconswrx.gif okna dialogowego SOLIDWORKS Rx należy kliknąć Uruchom test.