Pakiety SOLIDWORKS Service Pack

Użytkownicy będący klientami subskrypcji SOLIDWORKS mogą korzystać z pakietów SOLIDWORKS Service Pack, które są regularnie umieszczane w witrynie sieci Web firmy SOLIDWORKS.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS sprawdza czy istnieją pobrania i aktualizacje instalacji. Jeżeli zlokalizowana zostanie aktualizacja, pojawi się Menedżer instalacji SOLIDWORKS.

Aby ręcznie sprawdzić czy istnieją aktualizacje, należy:

W SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Sprawdź czy istnieją aktualizacje.

Aby ręcznie zainicjować menedżera instalacji, należy:

W systemie Windows kliknąć przycisk Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SOLIDWORKS > Sprawdź czy istnieją aktualizacje.

Aby zezwolić na menedżer instalacji sprawdzał okresowo czy istnieją aktualizacje, należy:

 1. W SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Sprawdź czy istnieją aktualizacje.
 2. Określić liczbę dni w Sprawdź czy istnieją aktualizacje co X dni, gdzie X może wynosić od 1 do 99.
 3. Kliknąć Zamknij.

Aby zaktualizować lokalną pomoc i samouczki dla pakietów service pack, należy:

 1. Zalogować się do aplikacji SOLIDWORKS Customer Portal.
 2. Kliknąć Downloads and Updates (Pobrania oraz aktualizacje).
 3. W Wybierz wersję wybrać wymaganą wersję SOLIDWORKS i kliknąć odpowiadający produkt SOLIDWORKS. Na przykład wybrać 2014 i w wierszu dla SOLIDWORKS 2014 oraz dodatku Service Pack 1.0 kliknąć Win7/Win8 64-bitowy.
 4. Kliknąć język i zaakceptować umowę licencyjną.
 5. Na ekranie Download and Install (Pobieranie i instalowanie) pominąć kroki 1–3 i na dole strony kliknąć download, unzip, and install all the files (pobierz, rozpakuj i zainstaluj wszystkie pliki).
 6. W Upgrading from Service Pack (Uaktualnienie z pakietu Service Pack) należy wybrać wersję, z której dokonano aktualizacji, język i produkt SOLIDWORKS.
 7. Kliknąć Continue (Kontynuuj).
 8. W Step 4 – Required updates kliknąć Pomoc SOLIDWORKS.
 9. Uruchomić swHelp<język>.exe, aby zainstalować pliki pomocy.
Samouczki SOLIDWORKS są dostępne jedynie jako pomoc lokalna (pliki .chm). Pliki pomocy są dostępne w sieci Web lub w postaci lokalnych plików pomocy. Pliki lokalne nie są dołączone do pakietów Service Pack dostępnych do pobrania w celu zmniejszenia rozmiaru pakietów i skrócenia czasu ich pobierania. Aby uzyskać aktualne samouczki i lokalne pliki pomocy, należy je pobrać oddzielnie.