Kreator kopiowania ustawień

Kreator kopiowania ustawień zapisuje, przywraca i propaguje ustawienia systemowe do użytkowników, komputerów lub profili.

Aby uruchomić Kreatora kopiowania ustawień, można kliknąć kolejno Narzędzia > Zapisz/przywróć ustawienia w SOLIDWORKS albo kliknąć Start > WSZYSTKIE PROGRAMY > SOLIDWORKS > NARZĘDZIA SOLIDWORKS > Kreator kopiowania ustawień .
Wybranie polecenia Narzędzia > Zapisz/Przywróć ustawienia powoduje uruchomienie Kreatora kopiowania ustawień w specjalnym trybie, który umożliwia oprogramowaniu SOLIDWORKS nieprzerwane działanie podczas zapisywania lub przywracania ustawień użytkownika.

Kiedy wybraliśmy opcje dla oprogramowania SOLIDWORKS, ustawienia te są zapisane w pliku rejestru i oprogramowanie rozpoznaje ustawienia z jednego wydania SOLIDWORKS do następnego. Dla większości użytkowników nie jest wymagana akcja zachowująca ustawienia. Istnieje jednak możliwość skorzystania z Kreatora kopiowania ustawień, aby dystrybuować ustawienia.

Można zapisać lub przywrócić ustawienia systemowe dla:

  • opcji systemu,
  • Układu paska narzędzi (Wszystkie paski narzędzi lub Tylko pasek narzędzi makro)
  • Skróty klawiaturowe
  • Gesty myszy
  • dostosowywania menu,
  • Zapisane widoki

Zapisujemy ustawienia do pliku a następnie przywracamy je do następujących rejestrów:

Profil Rejestr
Bieżący użytkownik CURRENT_USER bieżącego użytkownika
Jeden lub więcej komputerów sieciowych LOCAL_MACHINE wybranych komputerów
Jeden lub więcej profili użytkowników mobilnych CURRENT_USER wybranych użytkowników
Kopiowanie ustawień do komputerów sieciowych lub profili użytkowników mobilnych powinno być wykonywane tylko przez administratorów systemu. Podczas przywracania ustawień w komputerach sieciowych, ustawienia stosują się do nowych użytkowników SOLIDWORKS pracujących na określonych komputerach. Ustawienia można przywrócić w profilach użytkowników mobilnych tylko wtedy, gdy dana firma wykorzystuje profile użytkowników mobilnych.

Aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie tych opcji, można użyć narzędzia Administrator ustawień, aby ustawić opcje systemu, które są stosowane podczas wdrażania lub uaktualniania oprogramowania SOLIDWORKS.

Narzędzie Administrator ustawień jest instalowane za pomocą obrazu administracyjnego SOLIDWORKS. Narzędzie można uruchomić z miejsca, w którym został zapisany obraz. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pomocą dotyczącą instalacji i administracji.