Dostosowane właściwości na listach elementów ciętych konstrukcji spawanej

Listy elementów ciętych zawierają numer elementu (NR ELEMENTU) i ilość (ILOŚĆ) i dostosowane właściwości listy elementów ciętych.

Dostosowane właściwości dla listy elementów ciętych są inne niż dostosowane właściwości na poziomie dokumentu. W częściach konstrukcji spawanych właściwości są uwzględnione z elementami listy elementów ciętych utworzonymi z członów konstrukcyjnych o profilach z biblioteki:
 • DŁUGOŚĆ
 • Kąt1
 • Kąt2
 • OPIS
 • MATERIAL
 • ILOŚĆ
 • CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ

Przykład: Przykład dostosowanych właściwości długość i kąt

Aby dodać dostosowane właściwości do elementów listy elementów ciętych, należy:

 1. W dokumencie części kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych i wybrać Właściwości.
 2. W oknie dialogowym, na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych, należy:
  1. Wpisać lub wybrać Nazwę właściwości.
  2. Wybrać Typ danych.
  3. Wpisać tekst lub wartość w polu Wartość / Wyrażenie tekstowe i nacisnąć klawisz Enter.
  Po zdefiniowaniu właściwości listy elementów ciętych zawierającej pojedynczy lub podwójny cudzysłów (‘ lub “) wpisać znak @ przed cudzysłowem dla pewności, że wyrażenie będzie prawidłowo traktowane. Na przykład: 2@" X 2@" X 1/4@". Znak @ ma również zastosowanie przy odsyłaniu do nazwy właściwości zawierającej cudzysłów. Na przykład jeśli właściwość pliku ma nazwę Length12”, trzeba dodać znak @ w polu Wartość/Wyrażenie tekstowe dla tej właściwości.
 3. W kolumnie Łącze kliknąć pole, aby połączyć element listy elementów ciętych z folderem listy elementów ciętych lub częścią nadrzędną.
 4. W razie potrzeby powtórzyć kroki 2 i 3, a następnie kliknąć OK.