Sortowanie kolumn tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej

Aby posortować kolumnę w tabeli listy elementów ciętych konstrukcji spawanej:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Sortuj > Rosnąco lub Malejąco.