Tabele - Informacje ogólne

Zmiana kolejności kolumn

Kolejność wierszy i kolumn można zmieniać przeciągając je w obrębie tabeli.

Zmienianie wysokości wiersza lub szerokości kolumny

Aby zmienić wysokość wiersza lub szerokość kolumny, należy:

  • Przeciągnąć separator wiersza, gdy wskaźnik zmieni się na pointer_column_width.gif lub separator kolumny, gdy wskaźnik zmieni się na pointer_column_height.gif.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę (lub wcisnąć klawisz Ctrl i wybrać kilka wierszy lub kolumn) i wybrać Formatowanie > Wysokość wiersza lub Formatowanie > Szerokość kolumny . Wpisać wartość i kliknąć OK.

Zmiana obszaru tabeli

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu tabeli i wybrać Formatowanie > Cała tabela.
  2. Wpisać wartości dla szerokości wszystkich kolumn i wysokości wszystkich wierszy i kliknąć OK.

Blokowanie wysokości wiersza lub szerokości kolumny

Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę i wybrać Formatowanie > Zablokuj szerokość kolumny lub Zablokuj wysokość wiersza.
Zablokowane wiersze i kolumny wyświetlają ikonę , kiedy wybierzemy tabelę

Pokazywanie i ukrywanie wierszy i kolumn

Aby przełączyć widoczność wiersza lub kolumny:

Kliknąć Ukryj/pokaż na pasku narzędzi Format tabeli.

Przełączanie grupowania wierszy

Aby przełączyć grupowanie wierszy:

Kliknąć Grupuj/Rozgrupuj na pasku narzędzi Format tabeli.

Pokazywanie odnoszonych struktur złożenia na liście materiałów

Aby wyświetlić obraz odnoszonej struktury złożenia na LM:

Rozwinąć wysuwany element po lewej stronie listy materiałów (LM).

Ustawianie czcionki dla wszystkich tabel na poziomie dokumentu

  1. Kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif i wybrać Właściwości dokumentu.
  2. Wybrać Tabele i kliknąć Czcionka.
  3. Wybrać czcionkę i dwukrotnie kliknąć OK.