Dodawanie tekstu symbolu do LM lub komórek tabeli

Można dodawać symbole takie jak średnica sferyczna lub plus/minus do wpisów komórki tabeli opartych na tekście.

Aby dodać tekst symbolu do komórki tabeli, należy:

 1. Z tabeli, dwukrotnie kliknąć komórkę.
  Jeżeli wpis komórki jest połączony z właściwością, pojawi się monit o przerwanie lub zachowanie łącza:
  • Przerwać połączenie, aby zmienić wyświetlanie tabeli bez zmieniania właściwości.
  • Zachować połączenie, aby zmodyfikować właściwość.

  Pojawi się pasek narzędzi Notatka.

 2. Wpisać lub zmodyfikować tekst i kliknąć Dodaj symbol .
 3. Z okna dialogowego Symbole, kliknąć Biblioteka symboli i wybrać element z biblioteki.
  Na przykład, kliknąć bibliotekę Symbole modyfikujące i wybrać Średnica sferyczna.
 4. Kliknąć OK.
  Wybrany symbol pojawi się w komórce.