Tabele tolerancji ogólnych

Do modelu można wstawić tabelę w celu wyświetlania aktualnie używanych tolerancji.

W tabeli widać tolerancje określone w lokalizacji Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > DimXpert wymiarów, w obszarze Tolerancja ogólna, w pozycji Klasa tolerancji.

Aby wstawić tabelę tolerancji ogólnej:

  1. Kliknąć Wstaw > Tabele > Tolerancja ogólna.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager określić właściwości opisane poniżej.
  3. Kliknąć .
  4. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić tabelę.

Obramowanie


  Użyj ustawień dokumentu Używa opcji ustawionych w obszarze Właściwości dokumentu > Tabele > Ogólne.
Granica pola Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli.
Granica siatki Ustawia grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli.

Format tekstu

Wszystko wielkimi literami Zaznaczyć, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli mają być pisane wielkimi literami.