Tabele poprawek

Można wstawić tabelę poprawek (blok) oraz skojarzone symbole poprawek w rysunku.

Można wstawić tabelę do rysunku, aby śledzić poprawki dokumentu włącznie z symbolami poprawek. Dodatkowo do funkcji dla wszystkich tabel, można wybrać:
  • Kształty symbolu poprawki
  • Kolejność alfabetyczną lub numeryczną

Symbole poprawek tworzą notatki z ramką połączone przez właściwości do tabeli poprawek. Używany jest numer lub litera bieżącej poprawki.

Ostatnia poprawka pojawia się również w obszarze POPRAWKA w prawym dolnym rogu formatu arkusza przy każdym tworzeniu nowego wiersza poprawki i każdej przebudowie rysunku .