Zmiana grubości obramowania komórki

W tabelach można zmienić grubość obramowania poszczególnych komórek, wybranych grup komórek oraz całych tabel. Można także usunąć obramowanie komórek.

Aby zmienić grubość obramowania komórki:

 1. Wybrać co najmniej jedną komórkę.


  Aby wybrać komórki, można:
  • Kliknąć, kliknąć przy wciśniętym klawiszu Ctrl lub kliknąć w komórkach przy wciśniętym klawiszu Shift.
  • Kliknąć literę kolumny lub numer wiersza.
  • Kliknąć , aby wybrać całą tabelę.
 2. Na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Edycja granicy .
  Wskaźnik zmieni się na następujący: .
 3. Przenieść wskaźnik nad obramowanie wybranych komórek.
  Wskaźnik zmieni się na , gdy znajdzie się nad prawidłowym obramowaniem.

 4. Kliknąć obramowania zaznaczonych komórek i wybrać nową grubość obramowania.


  Można:
  • Klikać i zmieniać inne obramowania zaznaczonych komórek.
  • Wybrać opcję Brak, aby usunąć obramowanie komórki.
 5. Aby wyłączyć narzędzie Edycja granicy , kliknąć je na pasku narzędzi lub kliknąć w pustym miejscu obszaru graficznego.


 6. Powtórzyć kroki od 1 do 4, aby zmienić obramowania innych komórek.