Tabele wykrawania

Nową tabelę wykrawania można wstawiać w rysunkach, w widoku modelu rozłożonego części z arkusza blachy.

Tabele wykrawania zawierają operacje formowania i operacje biblioteczne używane w obiektach z arkusza blachy, m.in.:
Metka Adnotacja dodawana do każdej operacji wykrawania w rozłożonym modelu
Lokalizacja-X Odległość od osi X do punktu wstawienia narzędzia
Lokalizacja-Y Odległość od osi Y do punktu wstawienia narzędzia
ID wykrawania Właściwość narzędzia formowania lub operacji z biblioteki używane w komponencie
Ilość Liczba zastosowań w rozłożonym modelu narzędzia formowania lub operacji z biblioteki
Kąt Kąt pomiędzy osą X a narzędziem

Punch Table Part - flat-pattern-view

Punch Table