Szablony tabeli

Szablony standardowe Tabel zgięć, List materiałów, Tabel otworów, Tabel wykrawania, Tabel poprawek, List elementów ciętych konstrukcji spawanej, Tabel spoin oraz Tabel bloku tytułowego są dostępne w lokalizacji <katalog_instalacyjny> \solidworks\lang\<język>. Możemy określić inny folder i zapisać i użyć dostosowane tabele.

Tabela Rozszerzenie nazwy pliku
Ogólna tabela .sldtbt
Tabela zgięć .sldbndtbt
Lista materiałów .sldbomtbt
Tabela otworów .sldholtbt
Tabela wykrawania .sldpuntbt
Tabela poprawek .sldrevtbt
Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej .sldwldtbt
Tabela spoin .sldwldtbt
Tabela bloku tytułowego .sldtbt
Oprogramowanie nie zawiera szablonów dla tabel ogólnych.

Niestandardowe szablony zawierają nagłówki i formatowanie, lecz żadnej treści tabeli.

Menedżer właściwości PropertyManager tabeli zapamiętuje ostatnio używany szablon.