Kotwice tabeli

Zakotwicza pozycję tabeli względem formatu arkusza rysunku. Każdy typ tabeli adnotacji posiada własny punkt zakotwiczenia w formacie arkusza rysunku.

Kiedy nie dołączymy tabeli do punktu zakotwiczenia, można przeciągnąć ją do punktów końcowych lub linii w formacie arkusza.

Aby ustawić punkt zakotwiczenia tabeli, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Format arkusza FM_Sheet_Format.gif dla aktywnego arkusza rysunku.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kotwicę, którą chcemy ustawić i wybrać Ustal kotwicę. Należy wybrać spośród:
  Kotwica ogólnej tabeli Kotwica tabeli poprawek
  Kotwica listy materiałów Kotwica tabeli spoin
  Kotwica tabeli otworów Kotwica tabeli zgięć
  Kotwica listy elementów ciętych konstrukcji spawanej Kotwica tabeli wykrawania
 3. Kliknąć w obszarze graficznym, aby określić punkt zakotwiczenia.

  bomsplainbom.gif