Tabele bloku tytułowego

Można tworzyć tabele bloków tytułowych w częściach i złożeniach oraz łączyć informacje zawarte w tabeli bloku tytułowego z właściwościami dokumentu specyficznymi dla konfiguracji.

Tabele bloków tytułowych zachowują się podobnie do tabel na rysunkach. Tak jak w przypadku innych tabel SOLIDWORKS, można dostosowywać szablony tabeli bloku tytułowego i zapisywać je do późniejszego użycia.

Tabele bloku tytułowego pozwalają informować, w części lub złożeniu, o wartościach, które w przeciwnym wypadku trzeba by umieścić w bloku tytułowym rysunku. Eliminują w ten sposób konieczność tworzenia rysunku.