Pasek narzędzi komórki, wiersza lub kolumny tabeli

Pasków narzędzi komórki, wiersza lub kolumny tabeli można użyć do formatowania Listy materiałów, Tabel otworów, Tabel poprawek, Tabel spoin lub Listy elementów ciętych konstrukcji spawanej.

Dostępne opcje zależą od typu edytowanej tabeli, położenia kursora podczas otwierania paska narzędzi oraz metody wybranej do otwarcia paska narzędzi.

  • W przypadku kliknięcia komórki, wiersza lub kolumny tabeli zostanie otwarty następujący pasek narzędzi:

  • W przypadku dwukrotnego kliknięcia komórki, wiersza lub kolumny tabeli zostanie otwarty następujący pasek narzędzi:

Oprogramowanie domyślnie umieszcza pasek narzędzi edycji tabeli powyżej górnego lewego rogu tabeli. Pasek narzędzi można przeciągnąć, aby zmienić jego położenie, ale będzie on pozostawał w danej pozycji przez cały czas edytowania tabeli.

Skonfigurować te opcje z obu pasków narzędzi:

Opcja Opis
Formatowanie czcionki Kliknąć Użyj czcionki dokumentu aby zmienić format czcionki. Można zastosować formatowanie do wybranych wierszy, kolumn lub do całej tabeli.
Pozioma justyfikacja akapitu Wyrównuje tekst do komórki. Kliknąć Wyrównaj do lewej justify_left.png, Wyśrodkuj justify_center.png lub Wyrównaj do prawej justify_right.png.
table_alignment.gif
Pionowa justyfikacja akapitu Wyrównuje tekst do komórki. Kliknij Wyrównaj do góry align_vert_top.png, Wyrównaj do środka align_vert_middle.png lub Wyrównaj do dołu .
Wszystko wielkimi literami Wybrać pozycję Wszystko wielkimi literami , aby wszystkie znaki w zaznaczonej komórce, wierszu, kolumnie tabeli albo w całej tabeli były pisane wielkimi literami.

Wybrać te opcje po otwarciu paska narzędzi przez jednokrotne kliknięcie komórki, wiersza lub kolumny tabeli:

Obróć Obraca tekstu o 90° w lewo.
table_rotate_text.gif
Wpasuj tekst Przełącza dopasowanie tekstu do komórki.
Drawings-Merge-Cells.gif Scalaj komórki Scala przylegające komórki.
Drawings-Unmerge-Cells.gif Cofnij scalenie komórki Dzieli wybraną komórkę.
Równanie Umożliwia skonfigurowanie równania w komórce. Patrz temat: Edytor równania w tabeli.
Tool_cell_padding.gif Pionowe dopełnienie komórek

Poziome dopełnienie komórek

Poziome i pionowe dopełnienie wartości.
Właściwość kolumny Otwiera menu Właściwości kolumny dla LM. Inne właściwości kolumn tabeli są wyszczególnione w odpowiednim menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna tabeli poprawek
  • Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna tabeli otworów
  • Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej
Ukryj/pokaż Umożliwia ukrywanie lub wyświetlanie wierszy bądź kolumn.

Wskaźnik zmieni się na pointer_hide_show_annotations.gif i można wybrać wiersze lub kolumny do ukrycia lub pokazania. Kiedy wybierzemy narzędzie, wszelkie wiersze lub kolumny które są obecnie ukryte są podświetlone na niebiesko.


hide_show_column.gif
Tool_Table_Header_Top.gif

Tool_Table_Header_Botto.gif

Nagłówek tabeli na górze

Nagłówek tabeli na dole

Ustawia nagłówek tabeli powyżej lub poniżej wierszy.
table_header_top.gif
Nagłówek tabeli na górze
table_header_bottom.gif
Nagłówek tabeli na dole

Wybrać te opcje po otwarciu paska narzędzi przez dwukrotne kliknięcie komórki, wiersza lub kolumny tabeli:

Połącz z właściwością Pozwala na połączenie wartości właściwości dokumentu z wierszem tabeli.
Wstaw ogólną tolerancję profilu DimXpert Wymiarów Wstawia ogólną tolerancję profilu do komórki.
Dodaj symbol Umożliwia dodawanie symboli, takich jak średnica sferyczna lub plus/minus do wpisów komórki tabeli opartych na tekście.
Kolor Otwiera okno dialogowe Edytuj kolor linii, w którym można zmienić kolor tekstu wybranej tabeli.
Formatowanie stosu Otwiera okno dialogowe Stos notatki, w którym można dodawać, edytować i formatować stos tekstu.
Wstaw punktor Wstawia listę wypunktowaną.
Wstaw numerację Wstawia listę numerowaną.
Zwiększ wcięcie Przenosi zaznaczony tekst w prawo.
Zmniejsz wcięcie Przenosi zaznaczony tekst w lewo.
Właściwości akapitu Otwiera okno dialogowe Właściwości akapitu, w którym można formatować tekst tabeli, w tym wcięcia akapitów, odstępy akapitów i wierszy, punktory oraz numerację.