Tabele otworów

Można użyć tabel otworów, aby automatycznie wygenerować informacje otworu w postaci tabelarycznej. Można utworzyć kolumny dla informacji modelu, takich jak lokalizacja i rozmiar otworu.

Tabele otworów w dokumentach rysunków mierzą pozycje wybranych otworów względem określonego bazowego początku układu współrzędnych. Oprogramowanie oznacza każdy otwór metką, która odpowiada wierszowi w tabeli.

Otwory niekołowe, takie jak prostokąty i szczeliny, są rozpoznawane jako otwory. Tabela wyszczególnia współrzędne X i Y elementów wg ich środków geometrycznych, jednakże należy wprowadzić ich rozmiar.

Otwory które przecinają inne ściany nie są uwzględnione w tabelach otworów ponieważ geometria jest przerwana przez inną operację, tworząc niekompletny otwór. Na przykład:


hole_table_one_hole.gif
Nie można wybrać zaawansowanych otworów dla objaśnień otworów ani tabeli otworów. W przypadku wybrania ściany tabele otworów nie zawierają zaawansowanych otworów.
Dodatkowo do funkcji dla wszystkich tabel w części Właściwości dokumentu > Tabele otworów oraz w menedżerze właściwości PropertyManager Tabela otworów możemy określić:
  • Aby metki były alfabetyczne lub numeryczne
  • Aby komórki o takich samych metkach były łączone
  • Aby komórki dla otworów o takich samych rozmiarach były łączone
  • Aby ANSI cale literowe i numeryczne rozmiary wierteł były wyświetlane
  • Precyzję lokalizacji otworów
  • Wyświetlanie wymiarów w dwóch jednostkach