Tabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanej

Można użyć tabeli listy elementów ciętych konstrukcji spawanej, aby dodać podobną do LM tabelę dla ciętych, spawanych kształtów strukturalnych.

Kiedy do części jest wstawiana pierwsza operacja konstrukcji spawanej, folder Obiekty bryłowe fm_solid_bodies_folder.png zmienia nazwę na Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png, aby wskazać elementy do uwzględnienia na liście elementów ciętych. Ikona fm_cutlist_needs_update.png oznacza, że lista elementów konstrukcji spawanej wymaga uaktualnienia. Ikona oznacza, że lista elementów konstrukcji spawanej jest aktualna.

Elementy, które pojawiają się na liście elementów ciętych, muszą się pojawiać w folderze Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png na poziomie części.

drw_Weldment_Balloons.gif drw_Weldment_Cut_List.gif

Opcja automatycznego organizowania wszystkich elementów konstrukcji spawanej na liście elementów ciętych jest domyślnie włączona w nowych częściach konstrukcji spawanej. Aby ją wyłączyć, kliknąć prawym przyciskiem myszy Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png i usunąć zaznaczenie opcji Automatycznie utwórz listy elementów ciętych.
W celu zwiększenia dokładności na listach elementów konstrukcji spawanej są używane jednostki rysunku. Jednak na wyświetlanie końcowych zer w tabeli elementów ciętych ma wpływ ustawienie Końcowe zera dostępne w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Tabele > Ogólne . W niektórych istniejących tabelach należy zastąpić listę elementów ciętych nową listą, aby zobaczyć tę zmianę. Ponadto w przypadku zmiany tego ustawienia należy przebudować rysunek.

Pomimo że lista elementów ciętych jest generowana automatycznie, określanie kiedy należy ją uaktualniać w dokumencie części konstrukcji spawanej jest ręczne. Pozwala to wprowadzać wiele zmian, a następnie aktualizować listę elementów ciętych jeden raz.