Materiały na listach elementów ciętych

Listy elementów ciętych konstrukcji spawanej rozpoznają materiały podczas ustalania, czy obiekty są identyczne.

Jeżeli dwa obiekty są geometrycznie identyczne, lecz mają zastosowane różne materiały, to są one umieszczane w oddzielnych folderach na liście elementów ciętych.

Można zastosować materiał dla obiektów w obrębie listy elementów ciętych konstrukcji spawanej. Podczas stosowania materiału do obiektu, lista elementów ciętych jest automatycznie aktualizowana poprzez umieszczenie obiektu w odpowiednim folderze.

Zastosowywanie materiałów na obiektach

Aby zastosować materiał do obiektu, należy:

  1. W dokumencie części, kliknąć prawym przyciskiem myszy człon konstrukcyjny i kliknąć Materiał.
  2. Kliknąć Edytuj materiał lub wybrać materiał w menu.