Wstawianie tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej do rysunków

Aby wstawić tabelę listy elementów ciętych konstrukcji spawanej do rysunku:

 1. W rysunku należy kliknąć Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej Tool_Weldment_Cut_List_Table.gif (pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabele > Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej.
 2. Wybrać widok rysunku.
 3. Określić właściwości w menedżerze właściwości PropertyManager Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej, a następnie kliknąć PM_OK.gif.
 4. Jeżeli nie wybrano opcji Przyłącz do punktu zakotwiczenia w menedżerze właściwości PropertyManager, kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić listę elementów ciętych.
  Można wstawić wiele list elementów ciętych w arkuszu rysunku.
  Należy pamiętać, aby przyciąć człony konstrukcyjne w dokumencie części, aby prawidłowe długości pojawiły się w na liście elementów ciętych w rysunku. Na przykład narzędzie Przytnij/Wydłuż tool_Trim_Extend_Weldment.gif (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) służy do przycinania obydwu końców poprzecznicy na styk ze ścianami bocznych członów, aby na liście elementów konstrukcji spawanej pojawiła się prawidłowa długość (270).
  weldment_cutlist_before_trim.gif
  Przed przycięciem.
  weldment_cutlist_after_trim.gif
  Po przycięciu.