Sortowanie tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej według numerów elementów

Aby posortować tabelę listy elementów ciętych konstrukcji spawanej według numerów elementów:

  1. Kliknąć lewy górny narożnik, aby wybrać całą tabelę listy elementów ciętych.
  2. W części Numer elementu w Menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Nie zmieniaj numerów elementów.
    Opcja Nie zmieniaj numerów elementów umożliwia zachowanie numerów elementów w ich wierszach podczas sortowania i zmiany kolejności kolumn.
  3. Kliknąć .
  4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę Nr elementu i wybrać Sortuj > Rosnąco lub Sortuj > Malejąco .