Menedżer właściwości PropertyManager Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej

Możemy określić właściwości dla list elementów konstrukcji spawanej.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Lista elementów konstrukcji spawanej.

  1. Na rysunku kliknąć Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej Tool_Weldment_Cut_List_Table.gif (pasek narzędzi Tabela) lub kliknąć Wstaw > Tabele > Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej.
  2. Wybrać widok rysunku.

Szablon tabeli

Należy kliknąć Przeglądaj w poszukiwaniu szablonu PM_Table_Browse_Template.gif, aby wybrać standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli. Szablony listy elementów ciętych konstrukcji spawanej dostarczone wraz z oprogramowaniem dodają kolumny do formatu domyślnego. Znajdują się one tutaj: katalog_instalacyjny \lang\polish. Standardowy szablon (cut list.sldwldtbt) tworzy kolumny NR ELEMENTU, ILOŚĆ, OPIS i DŁUGOŚĆ.

Pozycja tabeli

Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.

Ustawia Nieruchomy narożnik na:


PM_Table_Anchor_TopLeft.gif Lewy górny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif Prawy górny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif Lewy dolny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif Prawy dolny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.

Przyłącz do punktu zakotwiczenia

Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.

Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.

Konfiguracje

Listy elementów konstrukcji spawanej są zwykle oparte na konfiguracji Zespawana.

Zachowaj brakujący element

Jeżeli elementy listy elementów konstrukcji spawanej zostały usunięte z konstrukcji spawanej od czasu utworzenia listy, możemy zachować elementy wymienione w tabeli. Jeżeli brakujące elementy zostaną zachowane, możemy wybrać Przekreślenie, aby wyświetlać tekst brakującego elementu z przekreśleniem.

Numery elementów


  Start Lista elementów konstrukcji spawanej rozpocznie się od wyświetlonego numeru.
Nie zmieniaj numerów elementów Należy kliknąć, aby numery elementów zostały z ich wierszami kiedy kolumny są sortowane i zmieniana jest ich kolejność.

Obramowanie

Granica pola Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli.
Granica siatki Ustawia grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli.

Warstwa

W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.
table_on_layer.gif

Format tekstu

Wszystko wielkimi literami Wybierz, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli są wielkimi literami.