Wartości dostosowanych właściwości

Wartości, które można przypisać jako dostosowane właściwości mogą być:
  • Przypisane przez system. Na przykład, DŁUGOŚĆ.
  • Przypisane przez użytkownika. Na przykład materiał przypisany kiedy tworzymy profil członu konstrukcyjnego.
  • Połączone z wartościami wymiaru lub właściwościami masy.
Dostosowane właściwości są wymagane do wygenerowania listy elementów konstrukcji spawanej wraz z asocjacyjnymi odnośnikami dla części wieloobiektowej.