Rysunki konstrukcji spawanych

Rysunki konstrukcji spawanych obsługują:

  • Widoki całej części konstrukcji spawanej
  • Widoki pojedynczych obiektów części konstrukcji spawanej (Widoki względne)
  • Listy elementów konstrukcji spawanej
  • Odnośniki
  • Automatyczne odnośniki
  • Zmienne kreskowanie dla widoków przekroju

Przykład Listy elementów konstrukcji spawanej

drw_Weldment_Balloons.gifdrw_Weldment_Cut_List.gif

Odnośniki w rysunkach konstrukcji spawanych

Przy tworzeniu odnośników, wszystkie konfiguracje odnoszą się do tej samej listy elementów konstrukcji spawanej. Numery balonów pozostają asocjacyjne z listą elementów konstrukcji spawanej, nawet jeżeli zostały one utworzone w innym widoku.

Odnośnik dołączony do obiektu w widoku rysunku całej konstrukcji spawanej i odnośnik dołączony do tego samego obiektu w widoku rysunku pokazującym tylko obiekt mający ten sam numer elementu.

Jeżeli wstawimy Automatyczne odnośniki do widoku rysunku konstrukcji spawanej, a rysunek nie zawiera listy elementów konstrukcji spawanej, na ekranie pojawi się zapytanie, czy chcemy utworzyć listę elementów konstrukcji spawanej.

Jeżeli usuniemy listę elementów konstrukcji spawanej, wtedy wszystkie odnośniki skojarzone z listą elementów ciętych zmienią swój numer elementu na 1.