Ściegi spoiny

Można dodawać ściegi spoiny do części i złożeń konstrukcji spawanych oraz do części wieloobiektowych.

Kluczowe cechy ściegów spoiny:
  • Kompatybilność ze wszystkimi typami geometrii, w tym również z obiektami z przerwami
  • Zawarcie właściwości ściegu spoiny w rysunkach przy użyciu tabel spoin
  • Automatycznie tworzone symbole spoin
  • Skojarzenie symboli spoiny ze ściegami spoiny
  • W drzewie operacji FeatureManager, oddzielny folder Ścieg spoiny zawierający ściegi spoiny

Ściegi spoiny wykorzystują wyświetlanie uproszczone. Są one wyświetlane w modelach jako reprezentacja graficzna. Nie jest tworzona żadna geometria. Ściegi spoiny są odciążone i nie wpływają na wydajność.

Aby uzyskać informacje na temat ściegów spoin w złożeniach, patrz: Ściegi spoiny w złożeniach.

Aby uzyskać informacje o tabelach spoin na rysunkach, należy zapoznać się z tematem Tabele spoin.