Konstrukcje spawane - Punkty przebicia

Punkt przebicia definiuje lokalizację profilu względem segmentu szkicu użytego do utworzenia danego członu konstrukcyjnego.

Domyślnym punktem przebicia jest początek układu współrzędnych szkicu w części z operacją z biblioteki profili. Jako punkt przebicia może zostać również użyty dowolny wierzchołek lub punkt szkicu określony w profilu.

Przykład: Ten sam profil z wybranymi trzema różnymi punktami przebicia.
PiercePoint3.gif
PiercePoint1.gif
PiercePoint2.gif

Zmienianie punktów przebicia

Aby zmienić punkt przebicia, należy:

  1. Kliknąć człon konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Ustawienia należy kliknąć Zlokalizuj profil.
    Zostanie powiększony profil członu konstrukcyjnego.
  3. Wybrać dowolny z wierzchołków lub punktów szkicu na profilu.
    Profil ulegnie zmianie, aby wyrównać nowy punkt przebicia z segmentem szkicu członu konstrukcyjnego.
  4. Kliknąć PM_OK.gif.