Dodawanie grup

 1. Utworzyć szkic.
 2. Kliknąć Człon konstrukcyjny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Człon konstrukcyjny.
 3. Dokonać wyborów w menedżerze właściwości PropertyManager, aby zdefiniować profil dla członu konstrukcyjnego.
 4. Aby utworzyć pierwszą grupę, wybrać serię segmentów na szkicu.
  Drugi wybrany segment określa typ tworzonej grupy.
  • Aby utworzyć przylegającą grupę, należy wybrać segment przylegający do pierwszego segmentu.
  • Aby utworzyć równoległą grupę, należy wybrać segment równoległy do pierwszego segmentu.
  Grupa1 pojawi się w Grupy. W obszarze Ustawienia identyfikatory wybranych ścieżek pojawią się w obszarze Segmenty ścieżki.
 5. Aby utworzyć kolejną grupę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Utwórz nową grupę lub w części Wybór kliknąć Nowa grupa.
 6. Wybrać drugi zestaw segmentów.
 7. Wybrać grupę w Grupy i zmienić jej atrybuty w części Ustawienia.
 8. Kliknąć i utworzyć dodatkowe człony konstrukcyjne, zgodnie z potrzebami.