Profile i Listy elementów ciętych

Wszystkie człony konstrukcyjne posiadają następujące atrybuty:

 • Człony konstrukcyjne wykorzystują profile, jak np. kątowniki stalowe.
 • Profile są identyfikowane za pomocą Standardu, Typu i Rozmiaru. Można:
  • Tworzyć własne profile i dodawać je do istniejącej biblioteki profili konstrukcji spawanych.
  • Określić orientację oraz punkt przebicia profilu względem segmentu szkicu.
 • Profile konstrukcji spawanych znajdują się w lokalizacji: katalog_instalacyjny\lang\lang\weldment profiles. Można dodać lub zmienić lokalizacje dla profili konstrukcji spawanej w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików .
 • Wszystkie człony konstrukcyjne w jednej grupie muszą używać tego samego profilu.
 • Człony konstrukcyjne są pokazywane w drzewie operacji FeatureManager z nazwą i rozmiarem profilu wybranego do ich utworzenia. .

  Konwencja nazewnictwa to Typ Rozmiar (n), gdzie n jest przyrostkiem wskazującym liczbę identycznych wystąpień operacji. Na przykład w przypadku wstawienia czterech rur o profilu prostokątnym i rozmiarze 3 x 2 x 0,25 definiujący je człon konstrukcyjny otrzymuje nazwę rura o profilu prostokątnym 3 x 2 x 0.25(4).

  Obiekty utworzone przez człony konstrukcyjne są wyszczególnione w oknie Lista elementów ciętych lub w drzewie operacji FeatureManager.

 • Można przypisać materiały do członów konstrukcyjnych.