Konstrukcje spawane — wzmocnienia

Wzmocnienia wspierają obszar pomiędzy dwoma przecinającymi się członami konstrukcyjnymi o ścianach planarnych.

Występują dwa typy wzmocnień:
weldments_gussets_applied_tri.gif weldments_gussets_applied_poly.gif
Profil trójkątny Profil wieloboczny

Oprócz opcji tworzenia wzmocnień dla członów konstrukcyjnych ze ścianami planarnymi menedżer właściwości PropertyManager Wzmocnienie zawiera także geometryczne warunki wyboru dla tworzenia wzmocnień.

Wzmocnienia można tworzyć pomiędzy:

  • Rozłącznymi obiektami powierzchni planarnej oddzielonymi członem konstrukcyjnym, promieniem zaokrąglenia obiektu lub przerwą
  • Obiektami prostokątnymi/powierzchni planarnej i cylindrycznymi/okrągłymi obiektami powierzchniowymi
  • Ścianami cylindrycznymi (rura do rury)
Płytami i rurami prostokątnymi Rozłącznymi ścianami, które się przecinają, ale nie dotykają
Rurami o profilu prostokątnym i obiektami cylindrycznymi Obiektami cylindrycznymi

Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, należy kliknąć Wzmocnienie (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Wzmocnienie.

W przypadku wzmocnień obiektów cylindrycznych do cylindrycznych w menedżerze właściwości PropertyManager Wzmocnienie można użyć płaszczyzn, linii szkicu i krawędzi liniowych w celu zdefiniowania kierunku wektora. Można również odwrócić kierunek wektora na przeciwną stronę obiektu cylindrycznego.

W przypadku wprowadzenia prawidłowych danych wejściowych dla wybranej geometrii w obszarze graficznym na ekranie pojawi się podgląd wzmocnienia.

Można ustawić domyślny kolor dla operacji Wzmocnienie w opcjach koloru modelu.