Konstrukcje spawane - Domyślne konfiguracje

Kiedy operacja konstrukcji spawanej jest dodana do części, oprogramowanie tworzy dwie domyślne konfiguracje: konfiguracja rodzica Domyślna<Obrobiona> i konfiguracja wyprowadzona Domyślna<Zespawana>.

Tworzymy model w konfiguracji ><Obrobiona i uwzględniamy wszystkie obrobione elementy. Następnie jeżeli chcemy pokazać część tak jak będzie ona wyglądała przed jej obrobieniem, możemy użyć konfiguracji <Zespawana> i wygasić obrobione operacje.

Na przykład w następującej części:
  1. W konfiguracji <Obrobiona> tworzymy człony konstrukcyjne, wyciągnięcie płyty, dodajemy ściegi spoin oraz dodajemy otwory w płycie i w członach konstrukcyjnych.
    weldment_config_AsMachined.gif
  2. Następnie w konfiguracji <Zespawana> wygaszamy operacje otworów.
    weldment_config_AsWelded.gif
W poszczególnych dokumentach można wygasić automatyczne tworzenie konfiguracji [Zespawana]. Przed dodaniem konstrukcji spawanych do nowego dokumentu kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard). Na stronie Konstrukcje spawane w oknie Właściwości dokumentu usunąć zaznaczenie opcji Utwórz wyprowadzoną konfigurację.