Przenoszenie właściwości materiału z profili biblioteki

Gdy profil biblioteki jest używany jako człon konstrukcyjny, można z niego przenieść właściwości materiału.

Właściwości materiału można także przenosić z profili biblioteki zawierających materiały specyficzne dla konfiguracji.

Opcja Transferuj materiał z profilu jest dostępna i domyślnie wybrana w przypadku nowych członów konstrukcyjnych. Oprogramowanie SOLIDWORKS zapamiętuje wybór użytkownika dotyczący przenoszenia lub nieprzenoszenia materiału.

Jeżeli wybrano opcję przenoszenia materiału z profilu biblioteki, a wcześniej nie przypisano żadnego materiału do dokumentu, przenoszony materiał zostanie przypisany jako materiał globalny dla dokumentów, a w stosownych przypadkach także jako materiał dla konkretnych pozycji listy elementów ciętych.

Aby przenieść właściwości materiału z profili biblioteki:

 1. Utworzyć szkic.
 2. Kliknąć Człon konstrukcyjny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Człon konstrukcyjny.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać dla profilu ustawienia Standard, Typ i Rozmiar.
 4. W obszarze graficznym wybrać segmenty szkicu, aby zdefiniować ścieżkę dla członów konstrukcyjnych.
  Jeżeli profil biblioteki zdefiniowany w kroku 3 ma przypisany materiał, opcja Transferuj materiał z profilu jest dostępna i wybrana.
 5. W przypadku, gdy opcja Transferuj materiał z profilu jest dostępna:
  • Pozostawić opcję zaznaczoną, aby przenieść materiał do części.
  • Usunąć zaznaczenie opcji, aby zapobiec przeniesieniu materiału.
 6. Kliknąć .
  W drzewie operacji FeatureManager:
  • Przenoszony materiał jest widoczny w węźle Materiał .
  • Po rozwinięciu nowo dodanych pozycji listy elementów ciętych jest do nich przypisywany przeniesiony materiał.