Dodawanie członów konstrukcyjnych

  1. Utworzyć szkic.
    Używając elementów szkicu liniowego lub zakrzywionego możemy utworzyć wiele szkiców 2D z płaszczyznami, utworzyć szkic 3D lub połączyć szkice 2D i 3D.
  2. Kliknąć Człon konstrukcyjny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Człon konstrukcyjny.
  3. Dokonać wyborów w menedżerze właściwości PropertyManager, aby zdefiniować profil dla członu konstrukcyjnego.
  4. W obszarze graficznym wybrać segmenty szkicu, aby zdefiniować ścieżkę dla członu konstrukcyjnego.
    Jeżeli określony profil ma przypisany materiał, dostępna jest opcja Transferuj materiał z profilu.
  5. Można również wybrać opcję Transferuj materiał z profilu w celu przesłania materiału z profilu w tworzonej konstrukcji spawanej.
  6. Kliknąć .