Konstrukcje spawane - Zamykanie końców

Aby zamknąć otwarte człony konstrukcyjne, należy dodać zamknięcia końców, w tym wewnętrzne zamknięcia końców.

Aby zastosować zaokrąglenia lub sfazowania do wszystkich zamknięć końca, w obszarze Wykończenie narożnika należy wybrać Zaokrąglenie lub Sfazowanie.

Istnieje możliwość odsunięcia zamknięcia końca wewnątrz ściany członu konstrukcyjnego przez określenie Wartości odsunięcia w uzupełnieniu do Proporcji grubości.

Zamknięcia końca Na zewnątrz i Do wewnątrz dla zewnętrznej podstawy lub płytki mocującej można zdefiniować jako większe od wymiaru zewnętrznego elementu konstrukcyjnego. W przypadku tych zastosowań wartość Proporcja grubości można ustawić na większą od 1.

Zamykanie końców można dodawać tylko do profili z krawędziami liniowymi.