Zamykanie końców

Aby dodać zamykanie końców, należy:

 1. Kliknąć Zamykaj końce (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Zamykaj końce.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Zamknięcie końca, w obszarze Parametry:
  1. Wybrać Ścianę członu konstrukcyjnego.
   W podglądzie pojawi się zamknięcie końca.

  2. Wybrać Kierunek grubości.
  3. Określić Grubość zamknięcia.
  4. W przypadku wybrania opcji Wewnętrzny dla ustawienia Kierunek grubości określić Odległość wstawki.
 3. W obszarze Odsunięcie wybrać Proporcja grubości lub Wartość odsunięcia jako sposób obliczania przesunięcia, a następnie wpisać wartość.
  Można kliknąć , aby odwrócić kierunek odsunięcia.
 4. Aby określić wykończenie narożnika:
  1. Wybrać Wykończenie narożnika.
  2. Wykonać jedną z następujących czynności:
   • Wybrać Sfazowanie i określić Odległość sfazowania.
   • Wybrać Zaokrąglenie i określić Promień zaokrąglenia.
 5. Kliknąć .